Pompy wrzecionowe

Firma ALL-PUMPS oferuje dwu- i trójwrzecionowe pompy śrubowe do pompowania olejów lub innych płynów o różnym stopniu smarowności. Pompy wrzecionowe są pompami o napływie jednostrumieniowym, samozasysające, o wysokiej wydajności, pracujące szczególnie cicho oraz z możliwością regulacji obrotów poprzez zastosowanie falowników. Pompy te charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością. Medium jest przemieszczane ciągle, praktycznie bez pulsacji, turbulencji, zmian struktury medium, nie traci właściwości smarnych.

Pompa wrzecionowaZasada działania:

Wrzeciona dzięki specjalnemu kształtowi tworzą szczelne komory, których zawartość przy ich osiowym obrocie jest w sposób ciągły przesuwana od króćca ssawnego do króćca tłocznego pompy. Rotacja wrzecion obrotowych nie wywołuje turbulencji. Stała pojemność komór wyklucza powstawanie sił niszczących strukturę medium. Przenoszenie momentu obrotowego bezkontaktowo i bez poślizgów znacznie wydłuża okresy serwisowe.

Zalety pomp wrzecionowych:

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomp wrzecionowych.

© All-Pumps     |   zastrzeżenia   |   webmaster: it@all-pumps.pl